Menü
Sepet

Şartlar & Koşullar

Giriş
Bu websitesi size Abidin Çelik - Çelik Sandalet, Fevziçakmak, Medcezir Cd. No:25/A
Horozluhan Osb/Karatay/Konya, tarafından sunulmaktadır. Bu websitesinde yayınlanan bilgiler Abidin Çelik - Çelik Sandalet (bundan böyle Çelik Sandalet olarak anılacaktır), Çelik Sandaletin yan kuruluşları ve üçüncü kişilerle ilgili dikkat ve özenle bir araya getirilmiştir. Ancak, bu bilgilerin tam ve doğru olduğunu garanti edememekteyiz. Bu websitesinin içeriğinde oluşabilecek hatalar dolayısıyla Çelik Sandalet yükümlülük üstlenmemektedir. Bu websitesindeki geleceğe yönelik beyanatlar en iyi olarak bildiğimiz ve inandığımız şekilde verilmiştir. Ancak, Çelik Sandalet tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Çelik Sandaletin kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Çelik Sandaletin işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur.     
Bu websitesini ziyaret ederek, aşağıda verilen ve istediğinizde okuyabileceğiniz veya pdf dosyası olarak baskı alabileceğiniz bu Websitesinin Kullanımına Ait Genel Koşulları hiçbir kısıtlama veya itiraz kaydı olmaksızın kabul etmektesiniz.

İŞBU WEBSİTESİ VE İÇERDİĞİ BİLGİLERİN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE VEYA AMERİKAN VATANDAŞLARINCA VEYA AMERİKADA İKAMET EDENLER TARAFINDAN KULLANIMI AMAÇLANMAMAKTA VE ONAYLANMAMAKTADIR. MEVZU BAHİS ŞAHISLARIN KENDİ YEREL ÇELİK SANDALET WEBSİTELERİNE VEYA ÇELİK SANDALET'İN AMERİKAN KURULUŞLARINA AİT WEBSİTELERİNE MÜRACAAT ETMELERİ RİCA OLUNUR.

Websitesinin Kullanımına Ait Genel Koşullar
1. Telif Hakkı Kanunu
Sitemizin sayfaları telif hakları ile korunmaktadır. Özellikle, diğer yayın organlarında herhangi bir kopyalama, adaptasyon, çeviri, arşivleme ve işleme elektronik olarak saklama ve işleme dahil olmak üzere telif haklarının korunması kapsamındadır. Tümünün veya bir kısmının işletilmesi öncelikle Abidin Çelik - Çelik Sandalet, (bundan böyle “Çelik Sandalet” olarak anılacaktır), nin öncelikle yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Websitesinin gerek içeriği gereksi yapısıda telif hakları ile  korunmaktadır. Bilgi veya verilerin ve özellikle metinlerin veya bir kısmının veya tasarım ve dizayn materyallerinin (Çelik Sandaletin basın fotoğrafları hariç) kullanımı öncelikle Çelik Sandaletin yazılı rızasının alınmasını gerektirir. İlüstrasyonlar Almanya Telif Hakları Anlaşması (UrhG) nin §72 maddesi ile korunmaktadır. Neşriyat ve kopyalama hakları Çelik Sandalet’e aittir. tasarım ve dizayn materyallerinin otomatik veya manuel olarak bir arşive eklendiğinde haklar bütünlüğü çerçevesinde yürürlüğe girer.

Çelik Sandalet’in basın fotoğrafları yalnız makalelerde kullanılmak üzere alınabilir. Çelik Sandaletin makalelerde kullanılmak üzere kopyalanmış ve/veya elektronik olarak değiştirilmiş olan basın fotoğrafları üzerinde telif hakkı yazısı şu şekilde bulundurulmalıdır "© [Yıl] Çelik Sandalet  Tüm hakları saklıdır".

Yeniden basımı bedelsizdir ancak bir kopyasının dosyalarımız için verilmesi rica olunur.

© 2010 Çelik Sandalet, Konya. Tüm hakları saklıdır

2. Markalar
Bu sayfalarda bulacağınız Çelik Sandalet’in logosu ve tüm ürün isimleri ve/veya ürün sunumları Çelik Sandalet, yan kuruluşları, bağlı ortakları, lisansör veya ortaklarının markaları ile tescillidir. Bu markaların yetkisiz biçimde kullanımı veya suistimali kesinlikle yasak olup ticari markalar kanununun, telif hakları kanununun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya haksız rekabet kanununun ihlali anlamına gelir.

3. Üçüncü Taraflara ait Websiteleri hakkında sorumluluk almama
a. Bu web sitesinde üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri Çelik Sandalet tarafından bilinmeyen diğer web sitelerine köprüler  (hyperlink) bulunmaktadır. Çelik Sandalet yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup içerikleri her ne ise bunlar ile ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü taraflara ait web sitelerine olan linklerin bulundurulması yalnızca sizlere seyir kolaylığı sunmak içindir. Bağlantı yapılan sitelerdeki beyanatlar bizim tarafımızdan yapılmamıştır. Web sitemizden bağlanılan tüm üçüncü taraflara ait sayfalardaki içeriklerin hiçbiri ile açıkça bir ilgimiz yoktur. Özellikle, üçüncü taraflarca bu sayfalarda yürürlükteki kanuni hükümlerin ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

b. Çelik Sandaletin websitesinden hyperlink ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen bu web sitelerinin sahipleri sorumludur.

c. Çelik Sandalet web sitesinden köprü ile bağlanılan sitelerde ticari markalar kanunun, telif hakları kanunun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya şahsi hakların ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

d. İşlem ile ilgili bir emir veya resmi deklarasyon bulunması halinde kullanıcı ile ve ilgili websitesinin sahibi veya teklif sunan taraf veya temsili kişi arasında bir sözleşme yapılır ancak hiçbir koşul altında bu Çelik Sandalet ile Kullanıcı arasında olamaz. Lütfen hyperlink ile bağlanılan websitesindeki ilgili tedarikçinin genel iş koşullarını dikkate alınız.

4. Yasal Uyarı
Bu websitesinin kullanımından doğan herhangi bir zarar – haksız fiil dahil olmak üzere kanuni bir sebebe dayalı olması dışında - ile ilgili Çelik Sandaletin sorumlulukları amacı veya ağır ihmalinin sebep olabileceği zararlar ile sınırlıdır. Sözleşme ile belirli esaslı görevlerin ihmalinden kaynaklanacak hasarlarda Çelik Sandaletin zorunlu yükümlülükleri ile sınırlı olmak kaydı ile talep edilebilecek toplam tazminat öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Bu Çelik Sandalet’in uygulanabilir Ürün Sorumluluğu kanunu veya verilen garantiler tahtındaki yükümlülüğünü etkilemez. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir.

Çelik Sandalet kendi web sitelerinin virüslerden temizlenmiş olarak tutmak konusunda ciddi çaba sarf etmektedir ancak virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini verememekteyiz. Bu nedenle döküman veya veri indirirken virüslere karşı gerekli doğru korunma önlemlerini aldığınızdan emin olmanızı öneririz(örn. Virüs tarayıcılar kullanarak)

Çelik Sandalet Çelik Sandalet’in web sitesinde sunulan hizmetlerde kusur veya hata olmayacağına dair veya kesintisiz hizmet verebileceği garantisini verememektedir.

5. Tahminler ve Niyet Bildirimleri
Bu internet sitesinde bildiğimiz kadarı ile geleceğe yönelik beyanatlar bulunmaktadır. Ancak, Çelik Sandalet tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Çelik Sandalet’in kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Çelik Sandalet’in işbu web sitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur.

6. Çelik Sandalet Ürünleri
Bu internet web sitesinde Çelik Sandalet’in kuruluşlarında bulunan ürünlerin örnekleri sunulmaktadır. Çelik Sandalet bu sitede sunulan ürünlerin sizin ülkenizde bulunacağı garantisini verememektedir. Ülkenizde bulunan tüm Çelik Sandalet ürünlerinin listesini görebilmek için ülkenizdeki Çelik Sandalet ana sayfasına girmenizi rica ederiz. Bu sayfaya girebilmeniz için “Global Çelik Sandalet Web Sitesi” sayfası altında direkt ulaşım imkanı mevcuttur.

Çeşitli
İşbu Genel Kullanım Koşulları bu genel kullanım koşullarına Federal Almanya Cumhuriyeti kanunlarına, Birleşmiş Milletler Uluslararası Malların Satışı ile ilgili Sözleşmelerin Uygulanması anlaşması hükümleri hariç uygun olarak yapılandırılmıştır ve bu kanunlar çerçevesinde yürütülmektedir. Uygulanabilir kanunlar çerçevesinde işbu web sitesi ile ilgili tüm ihtilafların hallinde Konya mahkemeleri yetkilidir. İşbu Genel Kullanım Koşulları şartlarının herhangi birinin geçersizliği veya geçersiz kalması diğer şartların geçerliliğini etkilemez.